Tangenterna på pianot

Ciss, diss och fiss. Korsförtecken, b-tecken och C:n. Ja, för den ovane kan detta vara rena grekiskan, men ett nödvändigt ont att ta itu med och lära sig om man är sugen på pianospel.

Oktaver

Ett pianos tangenter är ordnade i en symmetri genom 12-7 vita och fem svarta som genom upprepning bildar oktaver. En oktav är alltså avståndet från C till nästa C-tangent. Normalt finns det 7 oktaver på ett vanligt piano men man spelar vanligtvis inte mer än 4 stycken på ett stycke.

Tangenterna och tonerna

När man sitter vid ett piano, befinner man sig vid mitten med C-tangenten mitt framför sig. Tonerna som fortsätter kallas för C, D, E, F, G, A, B för att sedan komma tillbaka till C.

De svarta tangenterna som ligger ovanför, har istället de berömda beteckningarna diss, fiss, aiss, ass, osv. Dessa beteckningar står för tonarten. Tonen + iss är märkt med ett korstecken bakom i pianoböckerna och ett b-tecken om det är tonen + ess. Iss innebär att tonen höjs och ess att tonen sänks.

Det kan verka lite svårt i början men när man väl befinner sig framför pianot är det ganska självklart.