Pianots historia

Pianot är ett så kallat klaverinstrument, vilket även kan benämnas som stränginstrument, vilket härstammar från instrumentet Cembalo och har sina rötter i Italien. Pianot har…
bfastmag